top of page
התמודדות עם אתגרי גיל ההתבגרות

הרצאה להורים

התמודדות עם אתגרי גיל ההתבגרות:

לעיתים קרובות אתם ההורים מרגישים שהילדים לא מקשיבים לכם. אומרים לכם שאתם "חופרים", ש"אתם לא יודעים כלום" ש"היום הדברים עובדים אחרת"... האמנם?

בהרצאה זו אדבר על התפקיד ההורי בכל הדרמה הזו שנקראת "גיל ההתבגרות".

מתוך ניסיוני בהעברת עשרות סדנאות לבני נוער ומתוך ניסיוני הקליני בעבודה טיפולית עם מתבגרים ומתבגרות, עלתה ההבנה שהחוליה ההורית הינה קריטית בגיל ההתבגרות. לכן, בהרצאה זו אנסה לסייע לכם ההורים בהתמדדות הלא פשוטה בכלל עם ילדים בגיל ההתבגרות. נדבר על מספר נושאים:

  • כיצד ניתן לשמור על קשר עם ה"מתבגר הזועם"?

  • מהם המאפיינים של גיל ההתבגרות?

  • "זה ככה אצל כולם" – האמנם?

  • מה השתנה בתרבות הפנאי של בני הנוער?

  • מה הוא "אקורדיון הקרבה והמרחק"?

  • מה הם הטיפים לתקשורת עם מתבגרים, או – "איך לדבר עם סרבני החפירות"?

bottom of page