top of page
הפיצול שבתוכנו הרצאה

הרצאה לקהל הרחב ולאנשי מקצוע

אני תמיד נשאר אני? הפיצול שבתוכנו

• האם "פיצול אישיות" שייך רק לכותלי בתי-חולים פסיכיאטריים או שבמידה מסוימת הוא מאפיין את כולנו?
• מה הם החלקים השונים הקיימים בכולנו, ואיך אפשר לנהל ביניהם דיאלוג?
• איך תופעת הפיצול מייצרת הגנה מכאב נפשי?
• וכיצד טראומה מייצרת פיצול דרמטי של הנפש?

עולם הפסיכולוגיה עוסק רבות בהגדרת החלקים השונים של הנפש, מעין "חלקי עצמי", שלא תמיד מסכימים זה עם זה.


בהרצאה נדון ברצף שבין "פיצול" מוחלט של הנפש, לבין זיהוי הקולות הסותרים שקיימים בכולנו.
נשכלל את היכולת לזהות את החלקים השונים בנו ולרתום אותם להתמודדות טובה יותר עם אתגרים.

לרישום להרצאה הקרובה 

bottom of page